frosch
emsal
erdall
rorax

Kompanija Werner & Mertz Group

Sa brendovima od poverenja kao što su Frosch, Erdal i tana Professional, kompanija Werner & Mertz je dobro poznata kao inovativna kompanija na evropskom tržištu. Preko 150 godina proizvodimo na istoj lokaciji u Majncu. Uvek smo podjednako bili privrženi principima ekološki stabilnog i održivog poslovnog pristupa, zato što održivost za nas nije pomodarstvo, već tradicija kompanije koju praktikujemo svakog dana. Nemački kvalitet i inovativni duh čine odličnu osnovu kompanije Werner & Mertz, za svežu pokretačku snagu koju stalno donosimo kroz naše proizvode i inicijative. Ponosimo se ogromnom lojalnošću naših zaposlenih, čija je prosečna dužina radnog staža u kompaniji 16 godina. Njihova identifikacija sa misijama kompanije, našom filozofijom i našim proizvodima je pouzdana snaga kompanije Werner & Mertz.

U Halajnu blizu Salcburga, Erdal GmbH je osnovan 1953. godine kao druga fabrika. Tokom godina, austrijski ogranak kompanije Werner & Mertz porastao je na oko 160 zaposlenih i vremenom je dobijao odgovornosti u prodaji za 15 zemalja centralne jugoistočne evrope. Od 2011. godine, proizvodi kompanije Werner & Mertz za potrošače i profesionalne korisnike nisu dostupni samo u Evropi, već su dosta poboljšali svoju poziciju na tržištu Japana. Jaki brendovi, visokokvalifikovani i motivisani zaposleni i konstantna orijentacija ka održivosti cele kompanije – sve to osigurava budućnost kompanije » Werner & Mertz na putu da postane lider evropskog tržišta i inovacija za posebnu negu.
Dobro došli u Frosch Inicijativu „Reciklat” - Održivost u Frosch-u

Inicijativa Frosch pokazuje da je recikliranje plastike opravdano, moguće i potrebno. Sastojci sredstava za čišćenje odlikuju se sledećim: to su snažni i istovremeno što je moguće više ekološki prihvatljivi proizvodi koji su zasnovani na evropskim biljnim uljima.

Zaštita životne sredine ne staje kod formula. Ekološki proizvodi zahtevaju i ekološko pakovanje. Kod ovog brenda je očigledno da se sva pakovanja Frosch-ovih proizvoda mogu reciklirati. Ali Frosch ide korak dalje. U skladu sa inicijativom „Reciklat”, Frosch se veoma zalaže za recikliranje korišćenih plastičnih materijala. Danas Frosch-ove plastične boce već sadrže 100% stare plastike. Do danas, ova stara plastika (PET reciklat) potiče od iskorišćenih PET boca iz industrije pića. Za vreme detaljnog istraživanja, Frosch je – zajedno sa svojim partnerima – našao metod dodatnog recikliranja velikog dela stare plastike iz nemačke šeme recikliranja „žuta vreća”. Ovo je važno jer se veliki deo korišćene plastične ambalaže i dalje ne reciklira pravilno – pretežno se koristi, pored ostalog, kao dodatno gorivo u opštinskim postrojenjima za spaljivanje otpada.

To znači da se baca sirova nafta (vredna sirovina), a klima opterećuje nepotrebnim emisijama CO2. Frosch je sada uspeo da iskoristi otpad iz žutih vreća kao vredan izvor sirovina i da ga upotrebi za proizvodnju novih boca za Frosch-ove deterdžente. Zajedno sa mrežom partnera, uključujući Naturschutzbund Deutschland (NABU – Nemački savez za zaštitu prirode), Frosch koristi novi tip tehnologije sortiranja, koja sortira reciklat po bojama i izdvaja onaj koji ima vidljive zagađivače, na primer zarobljenu stranu materiju. U ovom procesu se dobija visokokvalitetan PET reciklat od materijala koji se mogu reciklirati i dolaze iz šeme žute vreće. On se može iskoristiti za proizvodnju novih Frosch-ovih boca, osiguravajući odgovarajuće recikliranje koje je prihvatljivo za životnu sredinu. Dodatne informacije o Frosch-ovoj inicijativi „Reciklat” možete naći » ovde.