Станете во контакт со нас

ШТАБ КОТОР
Индустриска зона бб
Радановиќи
85330 Котор
КАНЦЕЛАРИЈА ПОДГОРИЦА
Ул Влаха Буковца 48
Стариот аеродром
81000 Подгорица

Создаваме стимулативна атмосфера во која нашите вработени ќе се стремат кон успех и личен развој.

Така, стануваме квалитетен тим, составен од поединци кои имаат и лично задоволство и верба во себе, но и чувство за заедница.

kontakt frosch